Barijera za ribe

Električna barijera za ribe je izvor napajanja električne ograde za odvraćanje ribe od prolaska preko zamišljene linije koja je definirana instalacijom električne barijere za ribe. Priključuje se na standardnu električnu mrežu 230 V. Odlikuje se niskom potrošnjom i visokom pouzdanošću. Riba koja se približi električnoj barijeri đoživi neugodan strujni udar, te ne pokušava dalje ulaziti u štićeni dio. Taj električni udar kod pravilno podešene i instalirane barijere nema nikakvih posljedica za ribe, ali je zbog napona na elektrodama koji može biti od 400 do 1000 V opasan za čovjeka ako je slučajno dodirne.

Anode su obješene na čelično uže i vise prema vodi na visini da su neprestano uronjene u vodu, dok je katoda položena na dno.