Crpna stanica tehnološke vode/kanalizacijska crpna stanica

Crpna stanica primjenjuje se u sustavima za osiguranje tehnološke vode i u kanalizacijskim sustavima.

Elektrooprema se sastoji od upravljačkog ormara s energetskim dijelom, računskom jedinicom s logikom za upravljanje i jedinicom za daljinsku komunikaciju (na izbor). Upravljanje pumpama moguće je lokalno ili daljinski, te automatski ili ručno. Automatski način rada ovisi o ulaznim parametrima, a oni mogu biti razina tekućine, jačina protoka u cijevovodu, tlak u cijevovodu ili tlačnoj posudi ili neki drugi parametri automatskog upravljanja.
Energetski dio može imati priključak na napajanje iz dva ili više dobavna pravca s automatskim sustavom za izbor izvora napajanja.

Pumpe se uključuju direktno, sustavom zvijezda/trokut ili preko soft-start uređaja (ovisno o želji naručitelja i veličini pumpi).

Na upravljačkom panelu postoji procesna signalizacija za osnovne parametre rada sustava, te mjerni instrumenti za napon, struju ili prema željama naručitelja.

Svaka pumpa ima i preklopku za odabir načina rada. Način rada može biti RUČNO – 0 – AUTOMATSKI. U automatskom načinu rada pumpe se uključuju selektivno, prema broju sati rada.

Računska jedinica također ima jedinicu za komunikaciju preko GSM/GPRS komunikacijskog sučelja (na izbor). U tom slučaju korisnik je dužan osigurati SIM karticu za podatkovni prijenos i mjesto na serveru.

Upravljački panel crpne stanice
Upravljački panel crpne stanice

Svi relevantni podaci o radu crpne stanice prenose se u realnom vremenu na server i mogu se prezentirati s bilo kojeg računala ili pametnog telefona koji ima odobren pristup preko pristupne lozinke. Korisnik koji ima odobrenje može daljinski ručno upravljati pumpama uz ograničenje, ovisno o stvarnom nivou u crpnoj stanici. Ograničenje upravljanja određuje računska jedinica u crpnoj stanici, ovisno o svim parametrima sustava.

Kapacitet i broj pumpi je promjenjiv i ovisi o zahtjevima korisnika.