Daljinsko mjerenje, Vodovod Split

Mjerenje se izvodi mjeračem protoka i daljinskom stanicom VEMS iz vlastite proizvodnje. Prijenos podataka odvija se preko GSM/GPRS mobilne mreže. Mjerenje se odvija na lokaciji vodosprema Krivi Dolac.

Sustav se napaja iz samostalnog fotonaponskog sustava i baterija namijenjenih za stacionarne sustave.


Daljinska stanica VEMS GSM-RS ima primarnu funkciju prikupljanja, obrade i slanja podataka preko komunikacije GSM/GPRS. Uz podatke o protoku, daljinska računska stanica prikuplja i prenosi podatke o naponu baterije.


Jedinica digitalnih ulaza VEMS DI4 ima funkciju prikupljanja digitalnih signala i obrade podataka.
Jedinica analognih ulaza VEMS AI4 proizvodnje ima funkciju prikupljanja analognih signala i obrade podataka.

Svi podaci mogu se pregledavati putem računala povezanog na web ili putem pametnog telefona. Za pristup podacima potrebno je imati korisničku šifru.