Električni pastir

Električni pastir je izvor napajanja električne ograde za čuvanje životinja veličine koze do goveda.

Električni pastir EP1 priključuje se na standardnu električnu mrežu 230V, električni pastir EP2 na DC izvor od 12V. Odlikuje se niskom potrošnjom i visokom pouzdanošću što je osigurano koncepcijom rada: u uređaju se na primarnoj strani generiraju impulsi kontrolirane energije i učestalosti, te se transformiraju na visoki napon. Životinja koja dodirne električnu ogradu doživi neugodan strujni udar, te neko vrijeme izbjegava ogradu. Taj električni udar nema nikakvih zdravstvenih posljedica na životinju, ni na čovjeka ako ju slučajno dodirne.


Karakteristike električnog pastira EP1.01

Napon impulsa: 10kV
Učestalost impulsa: 1Hz
Napajanje: 230V, 50Hz
Dimenzije: 160x120x80mm
Masa: 1,6kg
Priključna snaga: 2W
Izlazna energija: 9J


Karakteristike električnog pastira EP2.01

Napon impulsa: 10kV
Učestalost impulsa: 1Hz
Napajanje: 12V
Dimenzije: 190x145x70mm


Električni pastir EP2.02 12V + regulator

U sebi već ima regulator, pogodno za spajanje na kolektore, vjetrenjače…