Galvansko odvajanje – GISO

za komunikaciju RS485

  • Galvansko odvajanje za komunikaciju RS485 namijenjeno je za zaštitu uređaja od prenapona
  • Izvedba je za RS485 half duplex komunikaciju
  • Napajanje primara 24 V
  • Unutarnja potrošnja 30 mA
  • Napon na sekundarnoj strani 12 V / 2 W
  • Opcionalno primar može biti USB konekcija