Meteorološka stanica

Senzori za meteorološku stanicu

Senzori za meteorološke stanice predviđeni su za mnoge aplikacije i stoga imaju mnoge mogućnosti instalacije.


Barometar

 • Mjerenje tlaka zraka
 • Izlaz 4-20mA
 • Dvožično spajanje
 • Napon napajanja 10 do 36 VDC
 • Radna temperatura: od -40°C do +55°C
 • Mjerno područje od 800…1100 mbar
 • Točnost 1% pune skale

Sunčeva radijacija

 • Mjerenje jačine sunčevog isijavanja
 • Izlaz 4-20mA
 • Dvožično spajanje
 • Napon napajanja 10 do 36 VDC
 • Radna temperatura: od -40°C do +55°C
 • Mjerno područje od 0…1500 W/m2
 • Područje spektra 400…1100 nm
 • Točnost mjerenja 1% pune skale
 • Točnost mjerenja temperature 0,1°C

Anemometar

 • Mjerenje brzine vjetra
 • Izlaz 4-20mA
 • Dvožično spajanje
 • Napon napajanja 10 do 36 VDC
 • Radna temperatura: od -40°C do +55°C
 • Mjerno područje od 0 do 50 m/s
 • Točnost 2%

Senzor smjera vjetra

 • Mjerenje smjera vjetra
 • Izlaz 4-20mA
 • Dvožično spajanje
 • Napon napajanja 10 do 36 VDC
 • Radna temperatura: od -40°C do +55°C
 • Mjerno područje: 0-360°
 • Točnost 1% pune skale

Temperaturni senzor

 • Mjerenje temperature zraka
 • Izlaz 4-20mA
 • Dvožično spajanje
 • Napon napajanja 10 do 36 VDC
 • Radna temperatura: od -50°C do +100°C
 • Mjerno područje od -50 d0 +50°C
 • Točnost 0,1°C

Senzor vlage

 • Mjerenje vlažnosti zraka
 • Izlaz 4-20mA
 • Trožično spajanje
 • Napon napajanja 10 do 36 VDC
 • Radna temperatura: od -40°C do +55°C
 • Potrošnja 3mA plus strujna petlja
 • Mjerno područje od 0 do 100%
 • Točnost 2% pune skale

Senzor količine padalina

 • Mjerenje količine padalina
 • Izlaz: beznaponski kontakt (max 30 VDC, 0,2A), max preklapanje 0,75 ms
 • Radna temperatura: od -50°C do +100°C
 • Mjerno područje od 0 do +50°C
 • Rezolucija 0,2 mm (jedan inpuls)
 • Točnost 1%

NAPAJANJE I PRIJENOS PODATAKA

daljinsko mjerenje razine vode1Sistem daljinskog mjerenja na meteorloškim stanicama realiziran je sa digitalnim sondama za on-line mjerenje i VEMOGS daljinskim stanicama. Sistem se napaja iz fotonaponskih modula, a podaci se kontinuirano prenose GSM/GPRS javnom komunikacijskom mrežom. Mjerni sistem može sačinjavati neograničen broj samostalnih i neovisnih mjernih mjesta.
Funkcioniranje sistema određeno je sistemskim parametrima.Daljinska stanica ima primarnu funkciju prikupljanja i slanja podataka iz sondi preko komunikacije GSM / GPRS. U toj jedinici ugrađen je regulator punjenja baterije iz FN modula.
Uz mjerne podatke, daljinska stanica prikuplja i prenosi podatke o naponu baterije i alarma zbog otvorenosti vrata ormarića.Oprema za prikupljanje i prijenos podataka nalazi se na stupu visine 3 m i time je zaštićena od snijega i ostalih vremenskih nepogoda.
Daljinska stanica je energetski sastavljena tako da je minimalna potrošnja energije kod kontinuiranog prijenosa podataka na server.dash_meteoTakođer programsko rješenje u daljinskoj stanici je izvedeno na način da ostvaruje minimalni promet podataka uz kontinuirani prijenos podataka, stoga mjesečni trošak za korištenje mobilnih komunikacija ne prelazi mjesečni iznos osnovne pretplate.

VEMOGS-DS