Mjerenje kvalitete vode

SENZORI ZA MJERENJE KVALITETE VODE

sonde_vodasonde_kvaliteta_vodeSenzori kvalitete vode predviđeni su za mnoge aplikacije i stoga imaju mnoge mogućnosti instalacije. Senzori kvalitete vode ne smiju se upotrebljavati u otapalima. Senzor je potrebno montirati na način da je lako dostupan u svrhu čišćenja i umjeravanja. Senzori neće ispravno funkcionirati u slučaju blata, mulja, lišća ili smeća. PH senzori, senzori količine otopljenog kisika i ORP (Redox) senzori ne smiju biti izvan vode dulje vrijeme. To bi moglo trajno oštetiti senzor, stoga je potrebno senzore postaviti na način da izbjegnete ove uvjete.
Senzori mogu biti montirani u zaštitnu cijev. Nekoliko senzora može biti montirano u istoj cijevi a da ne smetaju jedan drugome.
Senzori mogu biti uronjeni ili obješeni o njihove kabele. U otvorenim vodama preporuča se zaštita senzora unutar PVC perforirane cijevi koja će djelovati kao zaštita.

Senzor nivoa APT

 • Mjerenja nivoa tekućine
 • Piezoosjetljivi mjerni element
 • Izlaz 4-20 mA
 • Dvožično spajanje
 • Napon napajanja 12 do 30 VDC
 • Radna temperatura: od -10 ° do + 60 ° C
 • Mjerno područje
  • od 0…1 m
  • od 0…5 m
  • od 0…10 m
  • od 0…20 m
  • od 0…100 m
 • Točnost 0,25% ili 0,1% pune skale
 • Standardno prigušenje mjerne veličine je 250 ms
 • Maksimalni tlak 1,5 x mjerno područje

Senzor nivoa DPT

 • Mjerenja nivoa i temperature tekućine
 • Piezoosjetljivi mjerni element
 • Izlaz RS485 Modbus RTU protocol9600 bps
 • Četverožično spajanje
 • Maksimalna dužina kabla 1200 m
 • Napon napajanja 9 do 24 VDC
 • Radna temperatura: od -10 ° do + 60 ° C
 • Mjerno područje
  • od 0…1 m
  • od 0…5 m
  • od 0…10 m
  • od 0…20 m
  • od 0…50 m
 • Točnost mjerenja nivoa 0,1% pune skale
 • Točnost mjerenja temperature 0,1 oC
 • Standardno prigušenje mjerne veličine je 250 ms
 • Maksimalni tlak 1,5 x mjerno područje

Senzor pH

 • Mjerenja pH vrijednosti tekućine
 • Izlaz od 4-20 mA
 • Trožično spajanje
 • Napon napajanja 10 do 30 VDC
 • Potrošnja 5,5 mA plus izlaz senzora
 • Radna temperatura: od -5 ° do + 55 ° C
 • Mjerno područje od 0 do 14 pH
 • Točnost 2% pune skale
 • Maksimalni tlak 2,5 bara
 • Vrijeme zagrijavanja minimalno 3 sekunde

Senzor vodljivosti

 • Mjerenja vodljivosti i temperature tekućine
 • Izlaz 2 x 4-20 mA
 • Napon napajanja 10-36 VDC
 • Potrošnja 20 mA plus izlaz senzora
 • Mjerno područje temperature: od -5 ° do + 70 ° C
 • Mjerno područje vodljivosti:
  • COND 1 – od 0-200 µS
  • COND 2 – od 200-2000 µS
  • COND 3 – od 2-20 mS
  • COND 4 – od 20-200 mS
  • COND5 – od 200-2000 mS
 • Točnost 0,5% pune skale za vodljivost
 • Točnost 0,2 oC pune skale za temperaturu
 • Maksimalni tlak 2,5 bara
 • Vrijeme zagrijavanja minimalno 15 sekunde

Senzor količine otopljenog kisika

 • Mjerenje količine otopljenog kisika u tekućini
 • Izlaz od 4-20 mA
 • Trožično spajanje
 • Napon napajanja 10 do 36 VDC
 • Potrošnja 15,5 mA plus izlaz senzora
 • Radna temperatura: od -40 ° do + 55 ° C
 • Mjerno područje od 0-100%
 • Točnost 0,5% pune skale
 • Maksimalni tlak 2,5 bara
 • Vrijeme zagrijavanja minimalno 10 sekundi

ORP (REDOX) senzor

 • Mjerenja ORP (REDOX) tekućine
 • Izlaz od 4-20 mA
 • Trožično spajanje
 • Napon napajanja 10 do 36 VDC
 • Potrošnja 0,2 mA plus izlaz senzora
 • Radna temperatura: od -40 ° do + 55 ° C
 • Mjerno područje od – 500mV do + 500mV
 • Točnost 2% pune skale
 • Maksimalni tlak 2,5 bara
 • Vrijeme zagrijavanja minimalno 3 sekunde

Senzor zamućenosti

 • Mjerenja zamućenosti tekućine
 • Izlaz 2 x 4-20 mA
 • Napon napajanja 10 do 36 VDC
 • Potrošnja 20 mA plus zbroj oba izlaza
 • Radna temperatura: od 0 ° do + 50 ° C
 • Mjerno područje
  • 0-50 NTU (zelena žica)
  • 0-1000 NTU (bijela žica)
 • Točnost 1% pune skale
 • Maksimalni tlak 2,5 bara
 • Vrijeme zagrijavanja minimalno 3 sekunde

NAPAJANJE I PRIJENOS PODATAKA

daljinsko_mjerenje_sliderSistem daljinskog mjerenja kvalitete vode realiziran je sa digitalnim sondama za on-line analizu vode i VEMOGS daljinskim stanicama. Sistem se napaja iz fotonaponskih modula, a podaci se kontinuirano prenose GSM/GPRS javnom komunikacijskom mrežom.  Mjerni sistem može sačinjavati neograničen broj samostalnih i neovisnih mjernih mjesta.

Funkcioniranje sistema određeno je sistemskim parametrima.

Daljinska stanica ima primarnu funkciju prikupljanja i slanja podataka iz sondi preko komunikacije GSM / GPRS. U toj jedinici ugrađen je regulator punjenja baterije iz FN modula.

Uz mjerne podatke, daljinska stanica prikuplja i prenosi podatke o naponu baterije i alarma zbog otvorenosti vrata ormarića.

kvaliteta_vode2Oprema se nalazi na stupu visine 3 m i time je zaštićena od bujičnih voda, snijega i ostalih vremenskih nepogoda.

Sistem podržava razna mjerenja kvalitete vode poput mjerenja slobodnog kisika u vodi, količine ugljikovodika u vodi, pH vrijednost….

kvaliteta_vode3Daljinska stanica je energetski sastavljena tako da je minimalna potrošnja energije kod kontinuiranog prijenosa podataka na server.

Također programsko rješenje u daljinskoj stanici je izvedeno na način da ostvaruje minimalni promet podataka uz kontinuirani prijenos podataka, stoga mjesečni trošak za korištenjemobilnih komunikacija ne prelazi mjesečni iznos osnovne pretplate.

VEMOGS-DS