Mjerenje razine vode na HE Doblar

Na objektu brane Jez Podselo do sada se mjerila samo razina gornje vode. Novim prisupom gospodarenja vodom kao energijom želi se postići potpuni uvid u kretanje razina vode u pritocima u jezero.

Novim sustavom mjerenja mjeri se razina gornje i donje vode na brani Jez Podselo, te dva pritoka na mjernim mjestima Most na Soči i Bača pri Modreju.


Na svim mjernim mjestima koriste se hidrostatske sonde proizvodnje V-elin.
Na mjernim mjestima gornje i donje vode na brani Jez Podselo sonde se s računskom jedinicom povezuju žičano preko jedinice za galvansko odvajanje.

Sonde su spojene na centralnu računsku jedinicu koja omogućuje lokalni prikaz mjernih veličina (razine i temperature vode), te je preko RS485 Modbus komunikacije povezan na centralni SCADA sustav elektrane. Ta veza ostvarena je optičkom komunikacijom. Centralna računska jedinica je također proizvodnje V-elin, a SCADA sustav elektrane je porizvodnje SIEMENS.

Centralna računska jedinica opremljena je i GSM/GPRS komunikacijskim modemom kako bi mogla prikupljati mjerne podatke sa udaljenih mjernih mjesta Most na Soči i Bača pri Modreju.

Mjerna mjersta Most na Soči i Bača pri Modreju imaju vlastito napajanje sa solarnim FN modulima, baterije za vrijeme bez sunca i računsku jedinicu koja osigurava rad čitavog sustava i kontinuirani prijenos mjernog signala i alarma na centralnu računsku jedinicu.