Monitoring bušeće garniture, Petrol Geoterm

Jedan od ključnih zahtjeva današnje industrije je praćenje nekog procesa, tj. njegovih parametara. Mjerenje raznih parametara procesa obično se koristi za automatsko upravljanje, a sve se češće koristi i za izradu raznih izvještaja tijekom ili nakon završetka procesnog ciklusa. Osim lokalnog praćenja raznih parametara procesa sve je učestalija potreba da podaci budu dostupni on-line, neovisno o mjestu prikupljanja. On-line dostupnost postaje dodatni problem kod dislociranih mjernih mjesta i kod industrijskih postrojenja koja nisu stacionarna.

Jedan od primjera takvog postrojenja je bušeća garnitura, gdje je postrojenje na jednoj lokaciji, a ljudi koji upravljaju bušenjem nerijetko budu u uredu na posve drugoj lokaciji. Osim toga bušotine nerijetko bivaju izvan naseljenog područja gdje su dostupne samo bežične komunikacije. Iz tih razloga na jednoj od bušećih garnitura implementiran je VEMOGS sustav daljinskog nadzora i upravljanja.

VEMOGS sustav je izveden tako da mjeri, prikazuje, pohranjuje i prenosi mjerene podatke na server koji se nalazi na drugoj lokaciji. Prijenos podataka moguće je ostvariti preko javne GSM/GPRS mreže ili preko Wifi mreže ili žičane LAN komunikacije za lokalno povezivanje s računalom.

Sustavom mjerenja obuhvaćeni su parametri koji se svrstavaju u tzv. Master Log:
• vrijeme i datum
• dubina [m]
• napredak bušenja [m/min]
• opterećenje na kuki [t]
• opterećenje na dlijetu [t]
• tlak isplačnih pumpi [bar]
• kapacitet isplačne pumpe 1 [l/min]
• kapacitet isplačne pumpe 2 [l/min]
• broj okretaja radnog stola [okr./min]
• torzija [%]

Sustavom mjerenja, obrade, pohranjivanja i slanja upravlja hardversko sklopovlje koje je projektirano tako da se sve radnje izvršavaju paralelno. Tako se prijenos na lokalno prijenosno računalo i udaljeno računalo odvija neovisno jedno od drugoga, čime su izbjegnuti gubici podataka uslijed prijenosa zbog ispada mreže ili nekih drugih problema u radu sustava.

VEMOGS sustav daljinskog nadzora bušeće garniture primjenjuje poduzeće Petrol Geoterm u Sloveniji gdje služi za mjerenje dubine bušenja, napredak bušenja, opterećenja na dlijetu, okretaja radnog stola, kapaciteta pumpe, tlaka pumpe i torzije.

Za takav sustav daljinskog nadzora potrebno je:
• daljinska stanica sa opremom za mjerenje, prikupljanje i slanje podataka komunikacijskom opremom za GSM/GPRS, Wifi i LAN komunikaciju,
• tlačna sonda za mjerenje opterećenja, tlačna sonda za mjerenje torzije i tlačna sonda za mjerenje tlaka isplačne pumpe,
• moduli za napajanje daljinske stanice i industrijskog panela,
• industrijski panel (prikazivanje svih mjernih signala u operatorskoj kabini, alarmiranje kod stanja izvan limita),
• bazna stanica s GSM modemom, serverskim računalom, programom na računalu za udaljeno praćenje i upravljanje sustavom na bušećoj garnituri,
• prijenosno računalo s programom za prikazivanje i pohranjivanje mjernih signala na računalu te namještanje parametara (setiranje dubine, maksimalnog opterećenja, promjera batova na isplačnim pumpama).