Regulator temperature

za infra grijalice – IGU

IGU je programabilni regulator temperature namijenjen nadzoru “ambijentalne” temperature u industrijskom okolišu pri korištenju infra grijalica. Pregled mjernih podataka i programskih parametara omogućen je na displeju, a zadavanje programskih parametara obavlja se preko male tipkovnice. IGU mjeri temperaturu okolice preko vlastitog senzora temperature.


Isporučuje se u četiri varijante:

 • IG-U

  Najjednostavniji regulator za jednu grijalicu

 • IG-U1-T

  Regulator za jednu grijalicu sa tjednim  programskim satom

 • IG-U1-S

  Regulator za jednu grijalicu za rad u mreži (slave) bez programskog sata

 • IG-U1-MT

  Regulator za jednu grijalicu za rad u mreži (master) sa programskim satom


Tehničke karakteristike

 • priključni napon napajanja………………………230 Volt-AC (+/- 10%)
 • interna struja napajanja regulatora……………max. 100 mA/AC
 • temperaturno područje………………………….min. -20˚C do max.80˚C / +-1˚C
 • dopušt.relat.vlažnost……………………………..0% do 90%
 • termo senzor………………………………………poluvodički – interni
 • relejni izlaz za pogon plamenika/grijača………250Volt-AC/3 AMPERA max.
 • prikaz progr.parametara…………………………LCD – 2×16 karaktera
 • unos progr.parametara…………………………..4 tipke + reset