Revizija turbinske regulacije na HE Ozalj

Turbinska regulacija na HE Ozalj sastoji se od hidromehaničke opreme i elektronskog regulatora MER.

Regulator je proizvodnje Litostroj, 1990. godine, a instaliran je na dva agregata snage 1175 kW. Nominalni pad je 9,10 m, nominalnog protoka 15,70 m3, a nazivna brzina vrtnje je 300 o/min.

Na oba turbinska regulatora izvršeni su radovi na ispravljanju uočenih nedostataka i preventivni radovi vezani uz održavanje elektronskog dijela turbinskog regulatora.
Izvršena je provjera rada hidromehaničke opreme, podešenje povratnih veza statora i rotora, te EHK. Prema podešenim povratnim vezama izvršeno je podešenje elektronskih sklopova na MER-u tako da mjerni podaci odgovaraju stvarnom stanju otvora, a EHK, stator i rotor slijede električni nalog koji dolazi iz MER-a. Provjerene su sekvence automatskog starta i stopa agregata. Provjereni su parametri rada na mreži, ručno terečenje (VIŠE/NIŽE), funkcioniranje limitera i statike agregata, PID regulatora, elektronske kulise agregata, funkcioniranje brzinskih releja, regulacija po frekvenciji i regulacija po nivou. Provjerena je sva signalizacija na MER-u.

Oba turbinska regulatora MER rade dobro i pouzdano, te uz redovno održavanje upotpunosti ispunjavaju zahtjeve pogona.