Sustav daljinskog mjerenja kvalitete vode

Sustav daljinskog mjerenja kvalitete vode izveden je digitalnim sondama za online analizu vode i računskim jedinicama VEMOGS. Sustav se napaja iz fotonaponskih modula, a podaci se kontinuirano prenose GSM/GPRS javnom komunikacijskom mrežom. Mjerni sustav može imati neograničen broj samostalnih i neovisnih mjernih mjesta.

Funkcioniranje sustava određeno je parametrima sustava.

Daljinska računska jedinica ima primarnu funkciju prikupljanja i slanja podataka iz sonde preko komunikacije GSM/GPRS. U toj jedinici ugrađen je regulator punjenja baterije iz FN modula.

Uz mjerne podatke, daljinska računska jedinica prikuplja i prenosi podatke o naponu baterije te alarm ukoliko su vrata ormarića otvorena.

Sustav podržava različita mjerenja kvalitete vode poput mjerenja slobodnog kisika u vodi, količine ugljikovodika u vodi, pH vrijednost…

Daljinska računska jedinica je energetski sastavljena tako da je potrošnja energije minimalna kod kontinuiranog prijenosa podataka na server.