Sustav daljinskog mjerenja razine vode na HE Ozalj

Sustav za mjerenje razine vode sastavljen je iz dvije mjerne sonde koje su spojene na jednu
računsku jedinicu VEMOGS.

Mjerenje je izvedeno hidrostatskim sondama koje su zbog važnosti mjerenja spojene u redudantnu mjernu kombinaciju.


Računska jedinica uspoređuje rad obiju sondi i uslučaju pojave greške veće od 1 cm javlja signal kvara na mjernom sustavu. Ova funkcija je veoma bitna jer se izmjerena veličina koristi u krugu turbinske regulacije elektrane.

Mjerni sustav posebno je šticen jedinicom za galvansko odvajanje sonde od računske jedinice i napajanja. Takva vrsta zaštite pokazala se kao najučinkovitija zaštita od prenapona koji se javljaju uslijed atmosferskih pražnjenja i drugih prenapona koji se u elektroenergetskim postrojenjima javljaju.

Analogni izlazni signali vode se na SCADA sustav i na MER turbinski regulator.

Osim podatka o nivou, mjeri se i prenosi i podatak o temperaturi vode.