Ultrazvučno mjerenje razine vode, CEH Fužine

Na CEH Fužine instalirane su dvije ultrazvučne sonde za mjerneje nivoa vode.


Sonde imaju analogni izlaz 4..20 mA i signali se uvode u postojeći SCADA sustav.
Ova mjerna metoda odabrana je zbog čestog onečišćenja podzemnih hidrostatskih sondi.