VEMOGS – daljinska stanica

VEMOGS – DALJINSKA STANICA ima primarnu funkciju prikupljanja i slanja mjernih podataka, te upravljanja preko komunikacije GSM/GPRS.

Daljinska stanica ima ugrađen regulator punjenja baterije iz FN modula pa tako uz mjerne podatke takodjer prikuplja i prenosi podatke o naponu baterije i naponu na FN kolektoru. Energetski je sastavljena tako da je potrošnja energije minimalna kod kontinuiranog prijenosa podataka na server.


VEMOGS – daljinska stanica sadrzi četiri LED indikatora za indikaciju stanja. Postoje tri načina rada ovisno o trenutnom stanju baterije:

 • Aktivni način – rad po postavljenim parametrima prijenosa, kada je napon baterije Upws >= 12,5 V (više od 50% napunjenosti baterije)
 • “Power save” način – rad po postavljenim parametrima prijenosa Tpws = 10 min, kada je napon baterije Upws > baterije >= Uslp (manje od 50% napunjenosti baterije)
 • “Sleep” način – u stanju pripravnosti, radi samo regulator punjenja te nema prijenosa podataka, kada je napon baterije Uslp < 11,5 V (manje od 5% napunjenosti baterije)

Ovi parametri mogu se daljinski podešavati.


Napon Umax = 13,5 V, što predstavlja granicu do koje se puni baterija. Napon baterije se mjeri u krtakom vremenu kada se isključi punjenje baterije iz FN modula. Tako izmjereni napon približno odgovara krivulji pražnjenja baterije C/100.

Daljinska stanica za prijenos GSM mrežom koristi GSM broj, povezan sa SIM karticom. Komunikacijski protokol dizajniran je na način da se ostvaruje optimalna količina prijenosa podataka.

Tehničke karakteristike opreme

 • Napon napajanja -> 12 ili 24 VDC
 • Potrošnja energije -> 0,7 W
 • Maksimalna struja punjenja -> 6,3 A
 • Komunikacijski port -> RS485, 9600 8n2, modbus RTU master
 • Analogni ulaz -> 3 x 4…20 mA ili 0…10 V
 • Digitalni ulaz -> 2 x < 60 V (AC/DC)
 • Digitalni izlaz -> 1 x < 60 V (AC/DC)
 • Temperatura rada -> od -20 °C do 60 °C
 • IP zaštita -> IP 66