VEMOGS – daljinska stanica

vemogs-ds1Daljinska stanica ima primarnu funkciju prikupljanja i slanja mjernih podataka, te upravljanja elementima sustava preko komunikacije GSM / GPRS.
U toj stanici ugrađen je regulator punjenja baterije iz FN modula. Modul daljinske stanice prikazan je na slici.

Uz mjerne podatke, daljinska stanica prikuplja i prenosi podatke o naponu baterije i naponu na FN kolektoru.

Daljinska stanica je energetski sastavljena tako da je minimalna potrošnja energije kod kontinuiranog prijenosa podataka na server. Osim mjernih podataka sustava, stanica prenosi na server i podatak o naponu baterije i naponu FN modula, te ima jedan alarmni digitalni ulaz. Alarmni digitalni ulaz koristi se za tehničku zaštitu i na njega se spaja signal sa PiR senzora i (ili) prekidač otvorenosti vrata. Tim ulazom stanica može zadovoljiti za daljinsku dojavu alarma tehničkog sustava zažtite objekta.


Daljinska stanica ima tri načina rada ovisno o trenutnom stanju baterije:

 • Aktivni način – djeluje sve po postavljenim parametrima prijenosa, kada je napon baterije Upws >= 12,5 (25) V (više od 50% napunjenosti baterije)
 • Power save mod – djeluje po postavljenim parametrima prijenosa TPWS = 10 min, kada je napon baterije Upws > baterije >= Uslp (manje od 50% napunjenosti baterije)
 • Sleep mod – u stanju pripravnosti djeluje samo regulator punjenja i nema prijenosa podataka, kada je napon baterije Uslp < 11,5 (23) V (manje od 5% napunjenosti baterije).

Ovi parametri mogu se daljinski podešavati.

Napon Umax = 13,5 (27) V, što predstavlja granicu do koje se puni baterija.

Napon baterije se mjeri u krtakom vremenu kada se isključi punjenje baterije iz FN modula. Tako izmjereni napon približno odgovara krivulji
pražnjenja baterije.

Daljinska stanica za prijenos GSM mrežom koristi GSM broj, povezan sa SIM karticom.

Komuniakcijski protokol dizajniran je na način da se ostvaruje optimalna kolčina prijenosa podataka.

Svi podaci prenose se na server V-ELIN-a ili server korisnika. Stanica komunicira sa SCADA sustavom preko MSQL baze podataka koja se nalazi na serveru.


TEHNIČNE KARAKTERISTIKE OPREME

 • Napon napajanja 12 ili 24 VDC
 • Potrošnja energije 0,7 W
 • Maksimalna struja punjenja 6,3 A
 • Komunikacijski port RS485, 9600 8n2, modbus RTU master
 • Analogni ulaz 3 x 4…20 mA ili 0…10 V
 • Digitalni ulaz 2 x < 60 V (AC/DC)
 • Alarmni digitalni ula 1 x < 60 V (AC/DC)
 • Digitalni izlaz 2 x < 60 V (AC/DC)
 • Temperatura djelovanja od -20 °C do 60 °C
 • IP zaštita IP 66