VEMOGS – računska jedinica

VEMOGS – RAČUNSKA JEDINICA namijenjena je za priključenje digitalnih (RS485 – Modbus) sondi za mjerenje. Računska jedinica služi za obradu, prikaz mjerne vrijednosti, signalizaciju, regulaciju i transfer mjernih vrijednosti drugim uređajima u procesu. Računska jedinica se sastoji od:

  • centralna računska jedinica (sustav za mjerenje, prikupljanje, obradu i prikaz mjerne vrijednosti, 2 analogna izlaza i RS485 komunikacijski kanal),
  • jedinica relejnih izlaza (BCD izlaz za mjerne vrijednosti i signalizacija granične vrijednosti), opcionalno,
  • jedinica analognih izlaza (služi za analogne izlaze, 4-20mA više mjernih vrijednosti), opcionalno.

Vemogs – računska jedinica izrađena je u SMD tehnologiji, te je dizajnirana za industrijsku primjenu. Prikupljanje podataka vrši se preko RS485 Modbus standardnog komunikacijskog kanala. Na jednom ulazu može se komunicirati s maksimalno 32 sonde.

Računska jedinica opremljena je grafičkim displejem, na kojem se mogu očitati mjerne vrijednosti. Tastatura služi za listanje mjernih vrijednosti i podešavanje offseta mjernih vrijednosti. Programiranje (parametriranje) računske jedinice vrši se, preko USB porta, programskim paketom Windows, koji se isporučuje uz uređaj.

Računska jedinica ima dva galvanski odvojena analogna izlaza 4-20mA, te dva galvanski odvojena RS485 komunikacijska kanala koji služe za povezivanje s mjernim sondama, te dodatnim perifernim jedinicama ili nadređenim sustavom upravljanja.


Tehničke karakteristike

  • napon napajanja 18 – 36V,
  • maks. potrošnja sustava 5W,
  • jezik hrvatski (engleski, njemački),
  • tastatura s 4 tipke
  • 2 analogna izlaza
  • 2 komunikacijska kanala RS232 i RS485
  • memorija 512 mjernih podataka uz mogućnost proširenja

VEMOGS PROCESNI SUSTAV daje mogućnost široke primjene u industriji, primjerice upravljanje složenim tehnološkim procesima, mjerenje nivoa podzemnih i nadzemnih voda na širokom području, nadzor nad komunalnom infrastrukturom bez dodatnih kopanja po ulicama, praćenje meteoroloških prilika i mnogi drugi načini primjene.