VE-SCADA

Ve-SCADA je programski paket za nadzor, mjerenje i upravljanje industrijskim sustavom. Ve-SCADA namijenjena je lokalnom i daljinskom upravljanju i nadzoru u području vodoopskrbe i kanalizacije, u području nadzoru slivnih područja, u području industrije i drugim automatiziranim postrojenjima. Programski paket pogodan je za primjenu u velikim, srednjim i malim sistemima.
Ve-SCADA bazirana je na WEB sučelju i pristup programu omogućen je preko WEB pretraživača. Pristup programu ograničen je pristupnom lozinkom.

scada_login

Pristupom programu otvara se sučelje koje se sastoji od glavnog izbornika i prikaza mjernih veličina.

dashboard_parshall

Glavni izbornik sastoji se od padajućih menija Administracija korisnika, Mjerna mjesta i Događaji u sustavu.
Administracija sustava omogućena je kroz padajući meni koji otvara podmenie Korisnici, Uloge i Moduli.

scada_korisnici

Pregled mjernih mjesta omogućuje i kartovni prikaz

scada_zemljovid

ili vizualizacija procesa

scada_animate

Ve-SCADA isporučuje se u tri paketa:

  • Korisnički paket sa održavanjem
  • Korisnički paket bez održavanja
  • Djelomično otovoreni paket sa održavnjem
  • Djelomično otovoreni paket bez održavanja
  • Potpuni paket

Korisnički paket podrazumijeva paket bez administrativnih ovlasti. Djelomično otvoreni paket podrazumijeva paket uz djlomičnu mogućnost administriranja (npr. otvaranje novih korsnika) i potpuni paket koji sve administrativne ovlati prelaze na korisnika.

Ve-SCADA instalira se na server korisnika ili server isporučitelja. U slučaju instaliranja na server V-ELIN-a uz isporučeni paket obavezno je i ugovaranje održavanja programske podrške.

Korisničke upute za VE-SCADA aplikaciju možete preuzeti ovdje: Ve-SCADA_Manual_v1.0.pdf