Mjerenje protoka u Knauf Isolation

Mjerenje protoka otpadnih voda redovito je na mjestima s teškim uvjetima rada. Otpadne vode zbog svoje prirode otežavat će postupke mjerenja zbog sedimenata, mehaničkog onečišćenja, agresivnih kemikalija itd. Mjerenje protoka otpadnih voda na otvorenim kanalima ima osnovnu prednost što se eventualna onečišćenja mogu jednostavno ukloniti, a montaža i održavanje mjernog sustava znatno su jednostavniji nego kod mjerenja na zatvorenim cjevovodima.

Sustav mjerenja protoka na otvorenim kanalima sastoji se od tri osnovne cjeline:
- Hidromehanički profil
- Sustav za mjerenje razine tekućine
- Računska jedinica za proračun protoka

Parshallovo suženje isporučuje se gotovo a napravljeno je od kemijski i mehanički vrlo otpornog umjetnog materijala. Materijal je također izuzetno visoke kvalitete obrade što sprečava nakupljanje necistoca na stijenke kanala što mu daje visoku točnost tijekom dužeg perioda i ne zahtijeva posebno održavanje.
Ovakav gotov kanal potrebno je ispravno postaviti na dno kanala, najčešće u šaht.

Za kontrolu mjerne veličine na samom kanalu implementirana je i mjerna letva. Na mjernoj letvi se brzo i točno može prekontrolirati ispravnost rada sustava.
Sonda je klase točnosti 0,2, rezolucije 1 cm. Širina snopa je 5°. Sonda je u IP68 kučištu, pa je po potrebi moguće sondu oprati mlazom vode. U slučaju da se dogodi izvanredno stanje i sonda se potopi vodom, mjerenje će se u tom trenutku prekinuti, ali sonda će i dalje ostati ispravna, te će nakon normalizacije nivoa mjerenje normalno funkiconirati.


Procesna stanica je centralni dio sustava gdje se prikupljaju podaci o nivou, obrađuju i proračunavaju mjerne veličine. Mjerne vrijednosti lokano se prikazuju na LCD zaslonu.
Vemogs procesna stanica izrađena je u SMD tehnologiji i dizajnirana je za industrijsku primjenu. Na osovu poznate geometrije Parshallovog suženja i nivoa vode stanica proračunava protok kroz Parshallovo suženje.
Pomicanje tipkama lijevo/desno prolazi se kroz prikaze na displeju, a oni su:
- Trenutna razina vode
- Trenutni protok vode
- Kumulativni protok 1
- Kumulativni protok 2