Mjerenje protoka u otvorenim kanalima – Parshallovo suženje

Mjerenje protoka otpadnih voda redovito je na mjestima sa teškim uvjetima rada. Otpadne vode zbog svoje prirode otežavat će postupke mjerenja zbog sedimenata, mehaničkog onečišćenja, agresivnih kemikalija itd. Mjerenje protoka otpadnih voda na otvorenim kanalima ima osnovnu prednost što se eventualna onečišćenja mogu jednostavno ukloniti, a montaža i održavanje mjernog sustava znatno su jednostavniji nego kod mjerenja na zatvorenim cjevovodima.


Sustav mjerenja protoka na otvorenim kanalima sastoji se od tri osnovne cjeline:

  • Hidromehanički profil
  • Sustav za mjerenje razine tekućine
  • Računska jedinica za proračun protoka

Mjerenje protoka u otovorenim kanalima zasniva se na principu mjerenja nivoa vode ispred Parshallovog suženja. Na osnovu poznate geometrije Parshallovog suženja i nivoa vode ispred suženja moguće je točno izračunati protok u otvorenom kanalu.

Mjerenje nivoa vode vrši se ultrazvučnom sondom. Ova mjerna metoda pokazala se izuzetno efikasna jer ne postoji negativno djelovanje nečistoća u vodi na samu mjernu sondu.

Sonda je u IP68 kučištu, pa je po potrebi moguće sondu oprati mlazom vode. U slučaju da se dogodi izvanredno stanje i sonda se potopi vodom, mjerenje će se u tom trenutku prekinuti, ali sonda će i dalje ostati ispravna, te će nakon normalizacije nivoa mjerenje normalno funkiconirati.

Vemogs procesna stanica dio je sustava za mjerenje protoka u otovrenim kanalima na principu Parshallovog suženja.

Vemogs procesna stanica izrađena je u SMD tehnologiji i dizajnirana je za industrijsku primjenu.

Procesna stanica preko ulaznog kanala čita vrijednost nivoa vode ispred Parshallovog suženja. Na osnovu poznate geometrije Parshallovog suženja i nivoa vode stanica proračunava protok kroz Parshallovo suženje.


Pomicanje tipkama lijevo/desno prolazi se kroz prikaze na displeju, a oni su:

  • Trenutna razina vode
  • Trenutni protok vode
  • Kumulativni protok 1
  • Kumulativni protok 2

Tenutna razina vode prikazuje mjerenu veličinu stupca vode na početku Parshallovog kanala.
Trenutni protok vode je proračunata veličina na osnovu razine i poznate geometrije Parshallovog kanala.
Kumulativni protok 1 je veličina koja se ne može resetirati i služi kao obračunska mjerna veličina. Ovu veličinu nemoguće je resetirati na bilo koji način.
Kumulativni protok 2 je veličina koja se uz pritisak tipke OK može resetirati i služi kao kontrolno brojilo za pojedine periode koji su za korisnika od posebne važnosti. Na ovom prikazu moguće je i podesiti polaznu veličinu sa strelicama gore i dolje.
Računska jedinica se napaja sa naponom 18 – 36 VDC.


Kako u proizvodnom procesu poštujemo sve zahtjevane standarde, točnost mjerenja je unutar 5%, čime ovo mjerenje zadovoljava da bude obračunsko mjerno mjesto. Za svako pojedino mjerno mjesto muguće je dobiti uvjerenje o točnosti mjerenja od ovlaštenog laboratorija za protoke.