Mjerenje protoka u otvorenim kanalima – Parshallovo suženje

parshall1Mjerenje protoka otpadnih voda redovito je na mjestima sa teškim uvjetima rada. Otpadne vode zbog svoje prirode otežavat će postupke mjerenja zbog sedimenata, mehaničkog onečišćenja, agresivnih kemikalija itd. Mjerenje protoka otpadnih voda na otvorenim kanalima ima osnovnu prednost što se eventualna onečišćenja mogu jednostavno ukloniti, a montaža i održavanje mjernog sustava znatno su jednostavniji nego kod mjerenja na zatvorenim cjevovodima.Meggle 2
Sustav mjerenja protoka na otvorenim kanalima sastoji se od:
-    Hidromehanički profil
-    Sustav za mjerenje razine tekućine
-    Daljinska stanica za proračun protoka i daljinski prijenos podataka na server
-    Sustav za napajanje
-    Programska podrška

Mjerenje protoka u otovorenim kanalima zasniva se na principu mjerenja nivoa vode ispred Parshallovog suženja. Na osnovu poznate geometrije Parshallovog suženja i nivoa vode ispred suženja moguće je točno izračunati protok u otvorenom kanalu.

VELIČINA P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9
Qmin m3/h 0,936 1,872 2,808 5,472 8,1 10,476 15,84 20,88 31,32
Qmax m3/h 22,392 54,36 196,56 604 1324,8 2152,8 3232,8 4359,6 6627
Širina suženja cm 2,54 5,08 7,62 15,24 22,86 30,48 45,7 61 91,4
visina cm 23 26,4 46,7 62 80 92,5 92,5 92,5 92,5
dužina cm 63,5 77,5 91,5 152,4 162,6 286,7 294,3 301,9 316,9
Max. širina cm 30,7 35,35 39,9 54 80 100 120 140 180

Mjerenje nivoa vode vrši se ultrazvučnom sondom. Ova mjerna metoda pokazala se izuzetno efikasna jer ne postoji negativno djelovanje nečistoća u vodi na samu mjernu sondu.
Sonda je u IP68 kučištu, pa je po potrebi moguće sondu oprati mlazom vode. U slučaju da se dogodi izvanredno stanje i sonda se potopi vodom, mjerenje će se u tom trenutku prekinuti, ali sonda će i dalje ostati ispravna, te će nakon normalizacije nivoa mjerenje normalno funkiconirati.
Vemogs daljinska stanica dio je sustava za mjerenje protoka u otvorenim kanalima na principu Parshallovog suženja.
Vemogs daljinska stanica izrađena je u SMD tehnologiji i dizajnirana je za industrijsku primjenu.
Daljinska stanica preko ulaznog kanala čita vrijednost nivoa vode ispred Parshallovog suženja. Na osnovu poznate geometrije Parshallovog suženja i nivoa vode proračunava se protok kroz Parshallovo suženje. Mjerna vrijednost se automatski i kontinuirano prenosi na server korisnika ili server isporučitelja opreme. Podaci se pohranjuju u MSQL bazu. Bazi se pristupa preko Ve-SCADA sustava koji radi na WEB platformi. Ve-SCADA sustavu pristupa se preko WEB pretraživača s bilo kojeg uređaja povezanog sa serverom. Na Ve-SCADA sustavu očitavaju se slijedeći podaci:
-    Trenutna razina vode
-    Trenutni protok vode
-    Kumulativni protok 1

parshall_map

Trenutna razina vode prikazuje mjerenu veličinu stupca vode na početku Parshallovog kanala.

dashboard_parshall

Trenutni protok vode je proračunata veličina na osnovu razine i poznate geometrije Parshallovog kanala.
Kumulativni protok 1 je veličina koja se ne može resetirati i služi kao obračunska mjerna veličina.

trenutni_protok

Osim trenutnih podataka može se pregledavati arhiva protoka u vremenu, a podaci se mogu eksportirati u excel format.
Mjerni sustav se napaja se iz baterije 12 V koja osigurava neprekidni rad u trajanju najmanje 9 dana bez nadopune. Baterija se puni iz solarnog fotonaposnkog modula.

NUS-MedjimurskeVode

Sva oprema za napajanje i komunikaciju nalazi se na vrhu stupa visine 3 il 4 metra, a ultrazvučna sonda koja je u šahtu može biti potopljena.
Napomena: u trenutku kada je protok veći od Qmax, sustav pokazuje vrijednost Qmax. Sonda može biti potopljena, a nakon uspostave normalnog stanja sustav dalje radi normalno.
Kako u proizvodnom procesu poštujemo sve zahtjevane standarde, točnost mjerenja je unutar 5%, čime ovo mjerenje zadovoljava da bude obračunsko mjerno mjesto. Za svako pojedino mjerno mjesto muguće je dobiti uvjerenje o točnosti mjerenja od ovlaštenog laboratorija za protoke.