Sustav daljinskog mjerenja razine vode

Sustav daljinskog mjerenja razine vode realiziran je sa digitalnim hidrostatskim sondama i računskim jedinicama VEMOGS. Sustav se napaja iz fotonaponskih modula, a podaci se kontinuirano prenose GSM/GPRS javnom komunikacijskom mrežom. Mjerni sustav može sačinjavati neograničen broj samostalnih i neovisnih mjernih mjesta.

Funkicioniranje sustava određeno je sistemskim parametrima.

Daljinska računska jedinica ima primarnu funkciju prikupljanja i slanja podataka iz sonde preko komunikacije GSM / GPRS. U toj jedinici ugrađen je regulator punjenja baterije iz FN modula.

Uz podatke o nivou i temperaturi vode, daljinska računska jedinica prikuplja i prenosi podatke o naponu baterije i alarma zbog otvorenosti vrata ormarića.

Daljinska računska jedinica je energetski sastavljena tako da je minimalna potrošnja energije kod kontinuiranog prijenosa podataka na server.

Također je izrazito korisna posebna aplikacija prilagođena za brzi pregled mjernih vrijednosti na pametnim mobilnim telefonima.