Sustav za kompenzaciju jalove energije u industrijskim pogonima

Zasto je potrebna ugradnja kompenzacije jalove energije?

  • Kod industrijskih pogona, potrošnja jalove energije se posebno naplacuje i iskazuje na računima za električnu energiju
  • Jalova energija dodatno opterećuje kablove i vodiče

Sto je jalova energija i kada se ona javlja?

Jalova energija nastaje kao posljedica magnetiziranja u elektromotorima i transformatorima, te drugim sličnim trošilima.

Kako smanjiti trosak za elektricnu energiju?

Kao protuteža induktivnim potrošacima (elektromotori, transformatori…) potrebno je ugraditi kondenzatorske baterije i prateću sklopnu opremu namijenjenu za kompenzaciju jalove energije. Često se u praksi toj problematici pristupa površinski i nestručno. Postoje različiti priručnici sa kratkim uputama o instalaciji takvih sustava, ali bez studiozog i stručnog pristupa, rezultat je često polovičan ili čak gori od početnog, jer i „višak“ kondenzatorskih bateriji troši jalovu energiju, pa će iznos na računu umjesto smanjen možda biti čak i veći.

Stoga je naš pristup studiozan, sveobuhvatan i sa mjerljivim rezultatom. Kao prvi korak je pregled računa za električnu energiju, zatim pregled potrošaća jalove energije i na kraju snimanje potrošnje jalove energije.

Izbor velicine kompenzacije i nacini ugradnje

Postoji nekoliko različitih načina ugradnje kompenzacije, a to su grupna kompenzacija i pojedinačna kompenzacija, zatim stalna, povremena i automatska kompenzacija, a izbor i mjesto ugradnje vrši se nakon izvršenih mjerenja i proračunskih analiza.

Kao dobar primjer smanjenja potrošnje jalove energije vidi se na postrojenju prije i nakon ugradnje sustava za kompenzaciju. Vidljivo je da je potrošnja jalove energije smanjena za 12 kVAr.

Ovako studiozan pristup garancija su uspjeha i kvalitete.